Poslaním o.z. Štart pre naše deti je vytváranie kvalitných podmienok pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, športových, kultúrnych  a iných voľno časových aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju detí a vedú ich k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.