Hádzaná 2

#

Hádzaná 2 - chlapci 15.,16.,17. ročný

Po rozbehnutí družstva mužov sa upriamuje naša pozornosť na dorastenecký vek. Sme toho názoru, že k radosti zo športu a k dosahovaniu pekných śportových výkonov, nemusia byť hráči od pondelka do piatka na tréningu. Skupinu tvoria chlapci od 15 do 17 rokov. Skupina bude mať tréning dvakrát do týźdňa. Nebude hrávať pravidelnú majstrovskú súťaž, ale bude sa zúčastńovať vybraných turnajov, tak doma ako aj v zahraničí. Nakoľko ide väčšinou o žiakov bratislavských stredných škôl, plánujeme jeden tréning absolvovať v Bratislave. Názor nášho najlepšieho muža - Adama Škodu, že najlepšie časy zažíva keď hádzanú hrá pre zábavu, budeme chcieť aplikovať aj v tomto dorasteneckom družstve. Nie je nič zlé na tom, že hádzaná nebude v živote na prvom a dokonca ani druhom mieste. Šport bol skôr skutočne zábava a mládežnícky zvlášť. V tomto storočí sa to stáva hlavne príprava na profesionálnu kariéru a to my nechceme. Budeme sa zaujímať o všetkých hráčov z regiónu, ktorí hádzanú chcú hrať práve len ako príjemné spestrenie života.

V sezóne 2021/22 bude trénerom Marian Rummel - licencia MC