História nášho centra siaha do augusta roku 2014, keď vzniklo občianske združenie Štart pre naše deti. Združenie vzniklo za účelom poskytnúť deťom možnosť aktívne tráviť ich voľný čas. V roku 2020 sme zaregistrovali naše združenie do Slovenského zväzu hádzanej. Zo stanov nášho združenia vyplýva možnosť zriaďovať miestne športové organizácie a tú hádzanársku sme nazvali Štart handball centrum Malacky. To, že v názve nevystupuje slovo klub, nie je náhoda. Sme presvedčený, že aj šport v 21.storočí sa mení a rodič očakáva v prvom rade starostlivosť o svoje dieťa po odbornej stránke, s tým, že sa chce aktívne spolupodielať na športovom smerovaní svojich detí. V klube to takto nie je. Klub má hlavný cieľ niekde inde. Má svoje športové klubové ciele. Niekde viac a niekde menej korešpondujú s cieľmi detí a rodičov. Možno príde a možno nepríde deň, keď bude rodič riešiť, že pre klub je lepšie niečo úplne iné ako je dobré pre jeho dieťa. Takéto disharmónie v našom centre nehrozia. Naša filozofia sa dá zhrnúť do troch bodov:

  • primeraná kvantita
  • vysoká odbornosť
  • priateľská atmosféra
#

September 2014 - Gänserndorf

#

November 2014 - Hlohovec

Filozofia