#

Tréningové skupiny, ktoré sú v našom centre dispozícii mládeži.

Naše centrá sú v dvoch mestách - Malackách a v Brezovej pod Bradlom. Od septembra otváreme pre mládež nasledovné tréningové skupiny:

#

Šport pre najmenších - 6.,7.,8. ročný

Cieľová skupina: 6.,7.,8. ročný. Prvé kontakty so športom hravou formou pre všetky deti. Chceme rozvíjať predovšetkým hravosť a sociálnu empatiu. Nesústredíme sa na žiadny šport a pokúsime sa vybudovať pohybový základ, o ktorý sa bude dieťa môcť oprieť v neskoršom období. Tréningová jednotka trvá 45 minút.

#

Loptové hry 1 - 9.,10.,11. ročný

Cieľová skupina: 9.,10.,11. ročný. Dôraz sa bude klásť na všeobecné loptové zručnosti. Približne polovica tréningovej jednotky je venovaná prípravným loptovým hrám . Nebudú tu žiadne špeciálnym cvičenia z rozšírených športov. Druhá časť bude venovaná rozvoju pohybových schopností. Tréningová jednotka trvá 1 hodinu.

#

Loptové hry 2 - 12.,13.,14. ročný

Cieľová skupina: 12.,13.,14. ročný. Základom tréningu sú obľubené loptové hry: futbal, hádzaná, basketbal, ktoré v deťoch upevnia správne herné návyky a naučia ich kolektívnemu poňatiu hry. Druhá časť tréningu je zameraná na rozvoj pohybových schiopností a rozvoj herného myslenia formou prípravných hier. Tréningová jednotka trvá 1:15 hodiny.

#

Minihádzaná - 9.,10.,11. ročný

Cieľová skupina: 9.,10.,11. ročný. Tréning obsahuje všestrannú a špeciálnu časť. Špeciálna časť, je zameraná na základné herné činnosti jednotlivca v hádzanej. Všestranná časť sa bude zameriavať na rôzne prípravne hry a rozvoj senzitívnych pohybových schopností. Tréningová skupina sa bude zúčastňovať turnajov v minihádzanej. Tréningová jednotka trvá 1 hodinu.

#

Hádzaná 1 - 12.,13.,14. ročný

Cieľová skupina: 12.,13.,14. ročný. Základom tréningu sú prípravné hry zamerané na činnosti jednotlivca v hádzanej. Pokiaľ sa dá aj kondičný rozvoj prebieha formou hier. Dôraz budeme klásť na správne prevedenie útočných aj obranných činností jednotlivca. Hráči sa budú zúčastňovať turnajov v hádzanej. Tréningová jednotka trvá 1:15 hodiny.

#

Hádzaná 2 - 15.,16.,17. ročný

Cieľová skupina: 15.,16.,17. ročný. Tréning mladšieho dorastu v hádzanej, zameraný okrem individuálnych činností jednotlivca na rozvoj kombinácii a systémov. Chceme sa držať hesla: Najlepší tréning je zápas.Tréningová skupina sa bude zúčastňovať veľa turnajov v hádzanej a tým aj napĺňať program aktívneho trávenia voľného času s vrstovníkmi. Tréningová jednotka trvá 1:30 hodiny.