#
Komentár

Všetko čo k hádzanej potrebujem, som sa naučil v žiakoch.

Parafrázujem názov knihy amerického spisovateľa Roberta Fulghuma. Všetko čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke. To je názov knihy. Ak ste sledovali hru staronových majstrov sveta, nič iné Vás nemôže napadnúť. Tak, ako sme v školách všetci prešli povinným čítaním, tak by na kurzoch všetkých trénerských tried, malo byť povinné zhliadnuť ľubovoľné stretnutie dánskych šampiónov.

Všetko v tej najlepšej podobe vyzerá tak jednoducho. Tí najlepši sa opierajú o také individuálne schopnosti nielen kľúčových hráčov, že ich systém hry nemusí komplikovaným byť.

Ak si rozoberieme hru Dánska, tak hlavnými prvkami jeho útočnej hry je prihrávka. Prihrávka prudká, správne načasovaná, precízne prevedená. Pre tú precíznosť, malo Dánsko na šampionáte, tak málo technických chýb. Ich hra je akoby čakanie na ten správny moment, ktorý vždy príde. A ten moment veľakrát prišiel okamžite po pár sekundách.